Klubmodul henter siden
UDSAT pga. Corona Generalforsamling 2020

MS Dans indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag d. 2. april 2020 kl. 18.00 på Scandic Ringsted

MS Dans byder på middag inden mødet, og derfor af hensyn til forplejningen bedes du venligst tilmelde dig senest den 29/3-2020
 
Foreløbig dagorden:

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent

 • Valg af stemmetæller

 • Formandens beretning

 • Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

 • Godkendelse af næste års budget og kontingent

 • Indkomne forslag
 • a. Forslag fra bestyrelsen
  b. Forslag fra medlemmerne
 • Valg af kasserer (lige år)

 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (hvert år)

 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)

 • Valg af revisor

 • Valg af revisorsuppleant

 • Eventuelt

 • Forslag til generalforsamlingen skal sendes til Info@MS-Dans.dk senest den 18/3-2020

   
   
  Tilmeldte
  Tilmeldingsfrist
  26.03.2020
  Tidspunkt
  02.04.2020 kl. 18.00 - 02.04.2020 kl. 21.00
  Sted
  Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted
  Ønsker at deltage i den forudgående spisning*:
  Skriv antal:*:
  Pris
  0,00 kr.
  Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'
  Facebook

  Youtube

  MS Dans - Info@MS-Dans.dk - 4100 Ringsted - Tlf. 28714550 - 20928950