Generalforsamling 2023
Tidspunkt
18.04.2023 kl. 18.00 - 18.04.2023 kl. 22.00
Sted
Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted
Beskrivelse

MS Dans indkalder til ordinær generalforsamling
tirsdag d. 18 april 2022 kl. 18.00 på Hotel Scandic Ringsted

MS Dans byder på middag inden mødet, og derfor af hensyn til forplejningen bedes du venligst tilmelde dig senest torsdag den 13. april 2023

Foreløbig dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetæller
 • Formandens beretning
 • Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 • Godkendelse af næste års budget og kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand (ulige år)
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt
 

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til Info@MS-Dans.dk senest den 3/4-2023

 
 
MS Dans